genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

108970
CI:4
  
108969
CI:3
  
108968
CI:2
  
108967
CI:1
  
110999
CI:6
  
110998
CI:5
  
110997
CI:4
  
110996
CI:3
  
110995
CI:2
  
110994
CI:1
  
111013
EI:1
  
111031
CI:4
  
111030
CI:3
  
111029
CI:2
  
111028
CI:1
  
104857
EI:1
  
111121
FI:2
  
111120
FI:1
  
111119
EI:3
  
111118
EI:2
  
111117
EI:1
  
111116
CI:6
  
111115
CI:5
  
111114
CI:4
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies