genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

278597
EI:6
  
97831
CI:9
  
225491
AIIa:4a
  
245045
B:3
  
96287
AI:17
  
96288
AI:18
  
96289
AI:19
  
96290
AI:20
  
96291
AI:21
  
96292
AI:22
  
46378
AI:9
  
263182
AIIa:134
  
520982
AIa:86
  
510430
FIIa:33
  
510429
FIIa:32
  
510478
FIIa:14
  
510475
FIIa:11
  
510476
FIIa:12
  
510477
FIIa:13
  
131961
AI:3
  
522702
AIa:86
  
116196
Kat:1
  
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies