genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

510916
FII:7
  
511004
FII:68
  
511005
FII:69
  
170986
CI:15
  
400637
EIIIb:26
  
400632
EIIIb:21
  
400634
EIIIb:23
  
400629
EIIIb:18
  
236565
AIIc:33
  
822328
BI:4
  
824426
BII:3
  
238532
AIIa:5
  
825144
EI:4
  
238588
AIIa:12
  
234708
F:1
  
237736
AIIa:8
  
824130a
EI:4
  
224321
48
  
224320
47
  
224314
41
  
224319
46
  
224318
45
  
224312
39
  
224311
38
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies