genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

122186
AI:1
  
122187
AI:2
  
122188
AI:3
  
122189
AI:4a
  
122190
AI:4b
  
122191
AI:5a
  
122192
AI:5b
  
122193
AI:6a
  
122194
AI:6b
  
122195
AI:7a
  
122196
AI:7b
  
122197
AI:8a
  
122198
AI:8b
  
122199
AI:9a
  
122200
AI:9b
  
122201
AI:10a
  
122202
AI:10b
  
122203
AI:11
  
122204
AII:1
  
122205
AII:2
  
122206
B:1
  
122207
C:1
  
122208
C:2
  
122209
C:3
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies