genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

121474
AI:1
  
121475
AI:2
  
121476
AI:3
  
121477
AI:4
  
121478
AI:5
  
121479
AI:6
  
121480
AI:7
  
121481
AI:8
  
121482
AI:9a
  
121483
AI:9b
  
121484
AI:10a
  
121485
AI:10b
  
121486
AIIa:1a
  
121487
AIIa:1b
  
121488
AIIa:2a
  
121489
AIIa:2b
  
121490
AIIa:2c
  
121491
B:1
  
121492
B:2
  
121493
B:3
  
121494
B:4
  
121495
B:5
  
121496
C:1
  
121497
C:2
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies