genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

120292
AIIa:1
  
120293
AIIa:2
  
120294
AIIa:3
  
120295
AIIa:4
  
120296
AIIa:5
  
120297
AIIa:6
  
120298
AIIa:7
  
120299
AIIa:8
  
120315
C:8
  
120319
EI:4
  
120323
F:4
  
120325
LIa:3
  
176786
AIIa:1
  
176787
AIIa:2
  
176788
AIIa:3
  
176789
AIIa:4
  
176790
AIIa:5
  
176791
AIIa:6
  
176792
AIIa:7
  
176793
AIIa:8
  
176794
AIIa:9
  
176795
AIIa:10
  
176796
BI:5
  
176796
BI:5
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies