genealogy in scandinavia




Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

174286
AIIa:1
  
174287
AIIa:2
  
174288
AIIa:3
  
174289
AIIa:4
  
174290
AIIa:5
  
174291
AIIa:6
  
174292
AIIa:7
  
174293
AIIa:8
  
174294
AIIa:9
  
174295
AIIa:10
  
174296
AIIa:11
  
174297
AIIa:12
  
174298
AIIa:13
  
174300
BI:6
  
174300
BI:6
  
174301
BI:7
  
174301
BI:7
  
174301
BI:7
  
174303
BII:2
  
174303
BII:2
  
174305
C:10
  
174306
C:11
  
174306
C:11
  
174308
EI:3
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies