genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

105109
AI:1
  
105110
AI:2
  
105111
AI:3
  
105112
AI:4
  
105113
AI:5
  
105114
AI:6
  
105115
AI:7
  
105116
AI:8
  
105117
AI:9
  
105118
AI:10
  
105119
AI:11
  
105120
AI:12
  
105121
AI:13
  
105122
AI:14
  
105123
B:1
  
105124
B:2
  
105125
B:3
  
105126
C:1
  
105126
CI:1
  
105127
C:2
  
105127
CI:2
  
105128
C:3
  
105128
CI:3
  
105129
C:4
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies