genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

104990
AI:1
  
104991
AI:2
  
104992
AI:3
  
104993
AI:4
  
104994
AI:5
  
104995
AI:6
  
104996
AI:7
  
104997
AI:8
  
104998
AI:9
  
104999
AI:10
  
105000
AI:11
  
105001
AI:12
  
105002
AI:13
  
105003
AI:14
  
105004
AI:15
  
105005
AI:16
  
105006
B:1
  
105007
B:2
  
105008
B:3
  
105009
C:1
  
105010
C:2
  
105011
C:3
  
105012
C:4
  
105013
C:5
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies