genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

224447
EI:2
  
275452
AIIa:3
  
275454
AIIa:5
  
275455
AIIa:6
  
275456
AIIa:7
  
275509
BI:6
  
275510
BI:7
  
275528
BII:1
  
275560
EI:3
  
94834
AI:1
  
94835
AI:2a
  
94836
AI:2b
  
94837
AI:3a
  
94838
AI:3b
  
94839
AI:4a
  
94840
AI:4b
  
94841
AI:5a
  
94842
AI:5b
  
94843
AI:6a
  
94844
AI:6b
  
94845
AI:7a
  
94846
AI:7b
  
94847
AI:8a
  
94848
AI:8b
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies