genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

111940
AI:1
  
111941
AI:2
  
111942
AI:3
  
111943
AI:4
  
111944
AI:5
  
111945
AI:6
  
111946
AI:7
  
111947
AI:8
  
111948
AI:9
  
111949
AI:10
  
111950
AI:11
  
111951
AI:12
  
111952
AI:13
  
111953
AI:14
  
111954
AI:15
  
111955
AI:16
  
111956
AI:17
  
111957
AI:18
  
111958
AI:19
  
111959
AI:20
  
111960
AI:21
  
111961
AI:22
  
111962
AI:23
  
111963
AI:24
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies