genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

115661
PI:1
  
115809
Kat:1
  
249864
AIIa:1
  
249864
AIIa:1
  
249864a
AIIa:1
  
249865
AIIa:2
  
249866
AIIa:3
  
249867
AIIa:4
  
249868
AIIa:5
  
249869
AIIa:6
  
249876
B:4
  
249877
B:5
  
249878
B:6
  
249879
B:7
  
249880
CI:10
  
249881
CI:11
  
249884
EI:2
  
249885
EI:3
  
249886
EI:4
  
249887
FI:2
  
249888
FI:3
  
96950
AI:1
  
96952
AI:2
  
96953
AI:3
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies