genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

115100
AI:1
  
115101
AI:2
  
115102
AI:3
  
115103
AI:4
  
115104
AI:5
  
115105
AI:6
  
115106
AI:7
  
115107
AI:8
  
115108
AI:9
  
115109
AI:10
  
115110
AI:11
  
115111
AI:12
  
115112
AI:13
  
115113
AIIa:1
  
115114
AIIa:2
  
115115
B:1
  
115116
B:2
  
115117
C:1
  
115118
C:2
  
115119
C:3
  
115120
C:4
  
115121
EI:1
  
115122
EI:2
  
115263
AI:1
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 107 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies