genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

178500
AIIa:1
  
178501
AIIa:2
  
178502
AIIa:3
  
178503
BI:3
  
178504
BII:1
  
178504
BII:1
  
178506
C:11
  
239395
AIIa:4
  
28789
AI:1
  
28790
AI:2
  
28791
AI:3
  
28792
AI:4
  
28793
AI:5
  
28794
AI:6
  
28795
AI:7
  
28796
AI:8
  
28797
AI:9
  
28798
AI:10
  
28799
AI:11
  
28800
AI:12
  
28801
AI:13
  
28802
AI:14
  
28803
AI:15
  
28805
AI:16
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies