genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

100871
AI:1
  
100871
AI:1
  
100871a
AI:1
  
100872
AI:2
  
100872
AI:2
  
100872
AI:2
  
100872a
AI:2
  
100873
AI:3
  
100874
AI:4
  
100875
AI:5
  
100876
AI:6
  
100877
AI:7
  
100878
AI:8
  
100879
AI:9
  
100880
AI:10
  
100881
AI:11
  
100882
AI:12
  
100883
AI:13
  
100884
AI:14
  
100885
AI:15
  
100886
AIIa:1
  
100886
AIIa:1
  
100886a
AIIa:1
  
100887
AIIa:2
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies