genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

171211
AIIa:1
  
171212
AIIa:2
  
171213
AIIa:3
  
171214
BI:2
  
171214
BI:2
  
171214
BI:2
  
171215
BI:3
  
171215
BI:3
  
171215
BI:3
  
171216
BI:4
  
171217
BII:1
  
171217
BII:1
  
20737
AI:1
  
20738
AI:2
  
20739
AI:3
  
20740
AI:4
  
20741
AI:5
  
20742
AI:6
  
20743
AI:7
  
20744
AI:8
  
20745
AI:9
  
20746
AI:10
  
20747
AI:11
  
20748
AI:12
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies