genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

110813
AI:1
  
110817
AI:5
  
110819
AI:7
  
110821
AI:9
  
110822
AI:10
  
110823
AI:11
  
110824
AI:12
  
110825
AI:13
  
110826
AII:1
  
110827
B:1
  
110828
B:2
  
110829
B:3
  
110830
B:4
  
110831
B:5
  
110832
B:6
  
110833
CI:1
  
110834
CI:2
  
110835
C:3
  
110835
CI:3
  
110836
CI:4
  
110837
C:5
  
110837
CI:5
  
110838
C:6
  
110838
CI:6
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies