genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

180092
AIIa:11
  
180092
AIIa:11
  
180092
AIIa:11
  
180092
AIIa:11
  
180096
B:11
  
180096
B:11
  
180097
B:10
  
180097
B:10
  
180100
C:10
  
180100
C:10
  
180102
E:6
  
180102
E:6
  
180104
F:4
  
180104
F:4
  
184270
AIIa:12
  
242337
AIIa:13
  
242338
AIIa:14
  
242339
AIIa:15
  
242340
AIIa:16
  
46370
AI:1
  
46371
AI:2
  
46372
AI:3
  
46373
AI:4
  
46374
AI:5
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies