genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

176786
AIIa:1
  
176787
AIIa:2
  
176788
AIIa:3
  
176789
AIIa:4
  
176790
AIIa:5
  
176791
AIIa:6
  
176792
AIIa:7
  
176793
AIIa:8
  
176794
AIIa:9
  
176795
AIIa:10
  
176796
BI:5
  
176796
BI:5
  
176797
BI:6
  
176798
BII:1
  
176798
BII:1
  
176799
BII:2
  
176799
BII:2
  
176800
BII:3
  
176801
CI:9
  
176801
CI:9
  
176802
CI:10
  
176802
CI:10
  
176804
EI:1
  
176804
EI:1
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies