genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

115797
Kat:1
  
236892
AIIa:1
  
236893
AIIa:2
  
236894
AIIa:3
  
236895
AIIa:4
  
236896
AIIa:5
  
236897
AIIa:6
  
236898
AIIa:7
  
236899
AIIa:8
  
236900
AIIa:9
  
236901
AIIa:10
  
236908
B:3
  
236909
B:4
  
236909
B:4
  
236909a
B:4
  
236910
B:5
  
236911
B:6
  
236916
CI:7
  
236919
EI:4
  
236921
FI:3
  
561088
HII:1
  
96271
AI:1
  
96272
AI:2
  
96273
AI:3
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies