genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

135485
AI:1
  
135486
AI:2
  
135487
AI:3
  
135488
AI:4a
  
135489
AI:4b
  
135490
AI:5a
  
135491
AI:5b
  
135492
AI:6
  
135493
AI:7
  
135494
AI:8
  
135495
AI:9
  
135496
AI:10
  
135497
AI:11
  
135498
AI:12
  
135499
AI:13
  
135500
AI:14
  
135501
AI:15
  
135502
AI:16
  
135503
AI:17
  
135504
AI:18
  
135505
AI:19
  
135506
AI:20
  
135507
AI:21
  
135508
AI:22
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies