genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

337337
AIIa:1
  
337338
AIIa:2
  
337339
AIIa:3
  
337339
AIIa:3
  
337339
AIIa:3
  
337339a
AIIa:3
  
337346
B:3
  
337347
B:4
  
337348
B:5
  
337349
B:6
  
337351
CI:8
  
337354
EI:1
  
337356
FI:1
  
337356
FI:1
  
419928
HII:1
  
497528
HII:2
  
91823
AI:1
  
91824
AI:2
  
91825
AI:3
  
91826
AI:4
  
91827
AI:5
  
91828
AI:6
  
91829
B:1
  
91830
B:2
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies