genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

224713
BIa:49
  
224714
BIa:50
  
224715
BIa:51
  
224716
BIa:52
  
224717
BIa:53
  
224718
BIa:54
  
224719
BIa:55
  
224720
BIa:56
  
224721
BIa:58
  
224722
BIa:59
  
224723
BIa:57
  
224724
BIa:60
  
224725
BIa:61
  
224726
BIa:62
  
224727
BIa:63
  
224728
BIa:64
  
224729
BIa:65
  
224730
BIa:66
  
224731
BIa:67
  
224732
BIa:68
  
224733
BIa:69
  
224734
BIa:70
  
224735
BIa:71
  
224736
BIa:72
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 26 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies