genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

104388a
AI:13
  
108797a
AI:11
  
165417
AIIa:1
  
165418
AIIa:2
  
165419
AIIa:3
  
165420
AIIa:4
  
165421
AIIa:5
  
165422
AIIa:6
  
165423
AIIa:7
  
171441
CI:9
  
174353
BII:1
  
174356
EI:1
  
174377
BI:5
  
174382
EI:2
  
174390
EI:2
  
174398
BII:1
  
174400
EI:2
  
174433
BI:7
  
174435
BII:4
  
174477
BI:4
  
174479
BII:2
  
174482
EI:4
  
174498
BI:6
  
174503
EI:3
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies