genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

100426
CI:1
  
100427
CI:2
  
106929
CI:1
  
106930
CI:2
  
108627
B:1
  
108628
B:2
  
108629
B:3
  
116004
Kat:1
  
126145a
AI:2
  
170869
AIIa:20
  
252339
AIIa:3
  
254503
BIIb:7
  
261782
AIIa:9
  
261830
B:6
  
261889
AIIa:2
  
261935
AIIa:3
  
262057
AIIa:4a
  
262058
AIIa:4b
  
262059
AIIa:4c
  
264205
AIIa:11
  
264267
B:8
  
264323
EI:4
  
264341
AIIa:4
  
264620
AIIa:6
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies