genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

108955
AIIa:35
  
400563b
EIIIa:46
  
422438
AIa:3
  
422439
AIa:4
  
422440
AIa:5
  
422441
AIa:6
  
422442
AIa:7
  
422443
AIa:8
  
422854
AIa:5
  
427660
AIIc:2
  
427661
AIIc:3
  
427662
AIIc:4
  
427663
AIIc:5
  
427664
AIIc:6
  
427665
AIIc:7
  
428341
FII:48
  
428342
FII:49
  
428343
FII:50
  
428344
FII:51
  
429815
FII:101
  
429816
FII:102
  
469122
AIa:56
  
470385
AIa:41
  
470388
AIa:44
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies