genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

104751
CI:1
  
104752
CI:2
  
104753
CI:3
  
104754
CI:4
  
104755
CI:5
  
104756
CI:6
  
104757
CI:7
  
104758
CI:8
  
104759
CI:9
  
104760
CI:10
  
104761
CI:11
  
104762
CI:12
  
104763
CI:13
  
104764
CI:14
  
104765
CI:15
  
104784
FI:1
  
104785
FI:2
  
104786
FI:3
  
104787
FI:4
  
104788
FI:5
  
104789
FI:6
  
104790
FI:7
  
104851
CI:1
  
104852
CI:2
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies