genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

29618
BI:1
  
29619
BI:2
  
29817
BI:3
  
29911
BI:1
  
29912
BI:2
  
29939
BI:1
  
29944
BI:1
  
29957
BI:2
  
29983
BI:3
  
30038
BI:1
  
30131
BI:1
  
30133
BI:3
  
30203
BI:1
  
30352
BI:3
  
30557
BI:1
  
30600
BI:1
  
30603
BI:4
  
30663
BI:1
  
30719
BI:1
  
30764
BI:1
  
30818
BI:1
  
31293
BI:1
  
32416
BI:1
  
33074
BI:1
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies