genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

122434
AI:1
  
89941
AI:1
  
26361
AI:1
  
89950
AI:10
  
89951
AI:11
  
89952
AI:12
  
89953
AI:13
  
89954
AI:14
  
89955
AI:15
  
89956
AI:16
  
89957
AI:17
  
122435
AI:2
  
26362
AI:2
  
89942
AI:2
  
122436
AI:3
  
26363
AI:3
  
89943
AI:3
  
122437
AI:4
  
26364
AI:4
  
89944
AI:4
  
122438
AI:5
  
26365
AI:5
  
89945
AI:5
  
122439
AI:6
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies