genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

258794
4
  
258795
5
  
258796
6
  
258797
7
  
258798
8
  
122186
AI:1
  
22439
AI:1
  
22448
AI:10
  
122201
AI:10a
  
122202
AI:10b
  
122203
AI:11
  
22449
AI:11
  
22450
AI:12
  
189616
AI:12a
  
189617
AI:12b
  
22451
AI:13
  
22452
AI:14
  
22453
AI:15
  
122187
AI:2
  
22440
AI:2
  
122188
AI:3
  
22441
AI:3
  
22442
AI:4
  
122189
AI:4a
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies