genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

24820
AI:1
  
24829
AI:10
  
24830
AI:11
  
24831
AI:12
  
24832
AI:13
  
24833
AI:14
  
24834
AI:15
  
24821
AI:2
  
24822
AI:3
  
24823
AI:4
  
24824
AI:5
  
24825
AI:6
  
24826
AI:7
  
24827
AI:8
  
24828
AI:9
  
176786
AIIa:1
  
120292
AIIa:1
  
176795
AIIa:10
  
176787
AIIa:2
  
120293
AIIa:2
  
176788
AIIa:3
  
120294
AIIa:3
  
176789
AIIa:4
  
120295
AIIa:4
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies