genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

101159
AI:1
  
63215
AI:1
  
22930
AI:1
  
101168
AI:10
  
22939
AI:10
  
63231
AI:10a
  
63232
AI:10b
  
101169
AI:11
  
22940
AI:11
  
63233
AI:11a
  
63234
AI:11b
  
101170
AI:12
  
22941
AI:12
  
63235
AI:12a
  
63236
AI:12b
  
101171
AI:13
  
22942
AI:13
  
63237
AI:13a
  
63238
AI:13b
  
101172
AI:14
  
22943
AI:14
  
63239
AI:14a
  
63240
AI:14b
  
22944
AI:15
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies