genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

60782
AI:1
  
100274
AI:1
  
21796
AI:1
  
60868
AI:10
  
100283
AI:10
  
21805
AI:10
  
60869
AI:11
  
100284
AI:11
  
21806
AI:11
  
60877
AI:12
  
21807
AI:12
  
60878
AI:13
  
21808
AI:13
  
60881
AI:14
  
21809
AI:14
  
60883
AI:15
  
60783
AI:2
  
100275
AI:2
  
21797
AI:2
  
60790
AI:3
  
100276
AI:3
  
21798
AI:3
  
60793
AI:4
  
100277
AI:4
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies