genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

100961
AI:1
  
100970
AI:10
  
100971
AI:11
  
100972
AI:12
  
100962
AI:2
  
100963
AI:3
  
100964
AI:4
  
100965
AI:5
  
100966
AI:6
  
100967
AI:7
  
100968
AI:8
  
100969
AI:9
  
100973
B:1
  
100973
B:1
  
100974
B:2
  
100975
C:1
  
100975
C:1
  
100976
C:2
  
100977
C:3
  
100978
C:4
  
100975
CI:1
  
100976
CI:2
  
100977
CI:3
  
100978
CI:4
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies