genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

89941
AI:1
  
89950
AI:10
  
89951
AI:11
  
89952
AI:12
  
89953
AI:13
  
89954
AI:14
  
89955
AI:15
  
89956
AI:16
  
89957
AI:17
  
89942
AI:2
  
89943
AI:3
  
89944
AI:4
  
89945
AI:5
  
89946
AI:6
  
89947
AI:7
  
89948
AI:8
  
89949
AI:9
  
272857
AIIa:1
  
272858
AIIa:2
  
272859
AIIa:3
  
89959
B:2
  
272869
B:3
  
272870
B:4
  
89960
CI:1
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies