genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

187007
AIIc:10
  
187008
AIIc:11
  
187009
AIIc:12
  
187010
AIIc:13
  
187011
AIIc:14
  
187012
AIIc:15
  
187003
AIIc:6
  
187004
AIIc:7
  
187005
AIIc:8
  
187006
AIIc:9
  
188860
BouReg:1
  
188860
BouReg:1
  
188861
BouReg:2
  
188861
BouReg:2
  
188862
BouReg:3
  
188862
BouReg:3
  
187213
FIa:36
  
79121
FII:1
  
79130
FII:10
  
79131
FII:11
  
79132
FII:12
  
79133
FII:13
  
79134
FII:14
  
79135
FII:15
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies