genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

72887
AI:19b
  
261712
AIIa:1a
  
261713
AIIa:1b
  
261714
AIIa:2a
  
261715
AIIa:2b
  
261716
AIIa:3a
  
261717
AIIa:3b
  
261718
AIIa:3c
  
261729
AIII:1
  
261730
B:4
  
261731
B:5
  
261732
B:6
  
261737
C:10
  
72908
FIa:1
  
72909
FIa:2
  
72910
FIa:3
  
72911
FIa:4
  
217904
FIb:1
  
217905
FIb:2
  
217906
FIb:3
  
217907
FIb:4
  
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies