genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

97453
AIa:1
  
97454
AIa:2
  
97455
AIa:3
  
97459
AIa:33
  
97456
AIa:4
  
97457
AIa:5
  
97458
AIa:6
  
147266
AIII:3
  
188806
AIII:5
  
188806
AIII:5
  
121896
AIII:7
  
121895
AIII:8
  
112833
BouReg:1
  
97460
EI:2
  
97461
EII:3
  
97462
FI:1
  
97463
FI:3
  
97464
FI:4
  
97465
FI:5
  
96770
FIIa:1
  
156388
FIIa:10
  
156388
FIIa:10
  
156389
FIIa:11
  
156389
FIIa:11
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies