genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

27646
AI:1
  
27667
AI:10
  
27668
AI:11
  
27669
AI:12
  
27670
AI:13
  
27671
AI:14
  
27672
AI:15
  
27673
AI:16
  
27674
AI:17
  
27675
AI:18
  
27676
AI:19
  
27647
AI:2
  
27677
AI:20
  
27678
AI:21
  
27679
AI:22
  
27680
AI:23
  
27681
AI:24
  
27682
AI:25
  
27714
AI:26
  
27715
AI:27
  
27716
AI:28
  
27717
AI:29
  
27648
AI:3
  
27718
AI:30
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 9 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies