genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

5531
AI:1
  
17885
AI:1
  
10062
AI:1
  
17895
AI:10
  
16770
AI:10
  
17896
AI:11
  
16771
AI:11
  
16772
AI:12
  
17897
AI:12
  
17886
AI:2
  
10063
AI:2
  
17887
AI:3
  
10064
AI:3
  
17888
AI:4
  
10065
AI:4
  
17889
AI:5
  
10066
AI:5
  
17890
AI:6
  
10070
AI:6
  
16767
AI:7
  
17892
AI:7
  
10071
AI:7
  
16768
AI:8
  
17893
AI:8
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies