genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

372913
096
  
372913a
096
  
372914
097
  
372915
098
  
372915
098
  
372915
098
  
372915a
098
  
372916
099
  
372917
100
  
372917
100
  
372918
101
  
372918
101
  
372918
101
  
372918
101
  
372918a
101
  
372919
102
  
372919
102
  
372920
103
  
372920
103
  
372921
104
  
372921
104
  
372921a
104
  
372922
105
  
372922
105
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 214 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies