genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

108542
AI:1
  
108551
AI:10
  
108552
AI:11
  
108553
AI:12
  
108554
AI:13
  
108555
AI:14
  
108556
AI:15
  
108557
AI:16
  
108558
AI:17
  
108559
AI:18
  
108559
AI:18
  
108559
AI:18
  
108559
AI:18
  
108560
AI:19
  
108543
AI:2
  
108561
AI:20
  
108562
AI:21
  
108563
AI:22
  
108564
AI:23
  
108565
AI:24
  
108566
AI:25
  
108567
AI:26
  
108568
AI:27
  
108569
AI:28
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies