genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

751401
1659:10
  
751406
1660:1
  
751415
1660:10
  
751416
1660:11
  
751417
1660:12
  
751418
1660:13
  
751419
1660:14
  
751407
1660:2
  
751408
1660:3
  
751409
1660:4
  
751411
1660:6
  
751412
1660:7
  
751413
1660:8
  
751414
1660:9
  
463914
AI:18
  
457341
AIa:111
  
527974
AIa:28
  
527975
AIa:29
  
455896
AIa:57
  
563077
AIc:11
  
562902
AIc:4
  
155558
AII:11
  
172218
AII:4
  
172219
AII:5
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies