genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

95541
AI:41
  
457344
AIa:114
  
457245
AIa:15
  
458132
AIa:171
  
233904
AIIa:4
  
233921
AIIa:5
  
233905
AIIa:5
  
171234
BI:3
  
171216
BI:4
  
171182
C:7
  
825396
EI:1
  
171229
EI:2
  
818079
FII:11
  
818080
FII:12
  
818081
FII:13
  
501058
FII:23
  
501059
FII:24
  
501060
FII:25
  
501061a
FII:26
  
501062
FII:27
  
501063
FII:28
  
501031
FII:48
  
511336
FII:79
  
511374
FIIa:86
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies