genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

751378a
1657:8
  
751389
1658:10
  
751390
1658:11
  
751391
1658:12
  
751382
1658:3
  
751383
1658:4
  
751384
1658:5
  
751386
1658:7
  
751388
1658:9
  
751392
1659:1
  
751393
1659:2
  
751394
1659:3
  
751395
1659:4
  
751396
1659:5
  
751397
1659:6
  
751398
1659:7
  
751399
1659:8
  
632342
AI:67
  
464898
AIa:28
  
236761
AIIa:11
  
236762
AIIa:12
  
236584a
AIIa:12
  
236631
AIIa:14
  
236632
AIIa:15
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies