genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

442a
AI:19
  
89046
AI:2
  
54456
AI:4
  
1334a
AI:4
  
416286
AIa:117
  
818295
AIa:129
  
3565
AIa:5
  
459542
AIa:8
  
459543
AIa:9
  
152824
AII:30
  
441576
AIIc:13
  
441577
AIIc:14
  
73523
C:1
  
28844a
C:4
  
772143
FIaaa:176
  
772145
FIaaa:178
  
772146
FIaaa:179
  
772147
FIaaa:180
  
509949
FII:1
  
501168
FII:34
  
499004
FII:5
  
818073
FII:5
  
444474
FII:51
  
444475
FII:52
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies