genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

60616a
AI:2
  
127229a
AI:6
  
781842
AIa:1
  
459544
AIa:10
  
414182
AIa:102
  
414184
AIa:104
  
414185
AIa:105
  
416286
AIa:117
  
459546
AIa:12
  
462930
AIa:145
  
462931
AIa:146
  
319352
AIa:189
  
746415
AIa:2
  
746418
AIa:5
  
526041
AIa:73
  
526043
AIa:75
  
459542
AIa:8
  
459543
AIa:9
  
416266
AIa:97
  
612668
AIIa:1
  
612669
AIIa:2
  
612670
AIIa:3
  
571960
AIIe:70
  
571962
AIIe:72
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies