genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

809264
A2:7
  
809265
A3:1
  
809266
A3:2
  
809267
A3:3
  
809268
A3:4
  
809269
A3:5
  
809270
A3:6
  
809271
A3:7
  
809272
A3:8
  
809273
A4:1
  
809274
A4:2
  
809275
A4:3
  
809276
A4:4
  
809277
A4:5
  
809278
A4:6
  
809279
A4:7
  
809280
A6:1
  
809281
A6:2
  
809282
A6:3
  
809283
A6:4
  
222910
AI:1
  
102269
AI:19
  
222911
AI:2
  
73519
AI:20
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies