genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

466593
AIa:95
  
466594
AIa:96
  
466595
AIa:97
  
241559
AIIa:1
  
176197a
C:16
  
8150
C:6
  
806035
D10a:2
  
806036
D10a:3
  
806037
D10a:4
  
806021
D1:1
  
806022
D1:2
  
806023
D1:3
  
806028
D4:1
  
806029
D4:2
  
806030
D4:3
  
806031
D4:4
  
806032
D4:5
  
806033
D4:6
  
806024
D4a:1
  
806025
D4a:2
  
806027
D4a:4
  
806038
D:11
  
54516
EI:2
  
366886
EII:1
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies