genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

372915a
098
  
748570
1623:6
  
750718
1627:13
  
750714
1627:9
  
419690a
A2B:10
  
419691a
A2B:11
  
55594a
AI:1
  
123989a
AI:2
  
51648
AI:3
  
114635a
AI:3
  
96202a
AI:33
  
115285a
AI:5
  
139715a
AI:7
  
62952a
AI:7a
  
44855a
AI:8
  
183807a
AII:3f
  
736098a
AII:61
  
736099a
AII:62
  
791551
AIIa:1
  
183059a
AIIa:19
  
255232a
AIIa:2
  
342092a
AIIa:2
  
275638
AIIa:7
  
154320a
B:1
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies